|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:


Projektledelse
Projektledelse er ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål - se projektmål. Som fagområde trækker projektledelse på elementer fra både styring og ledelse. Det ligger i projekters natur, at de skaber forandringer, hvorfor projektledelse som regel også vil være tæt forbundet med forandringsledelse og kommunikation. Som med ledelse er der også med projektledelse usikkerhed om hvorvidt det er nødvendigt at have ekspertice om det tekniske/faglige område man (projekt)leder.

Der er mange definitioner på et projekt; men som regel defineres projekter som rettede mod et fastlagt mål og som tidsbegrænsede, med begrænset budget og begrænsede mængder af ressourceindsats (mennesker, penge osv.). Hertil nævnes ofte, at projekter er unike (i modsætning til drift, hvor man har prøvet før), komplekse og med behov for mange kompetencer og dermed ofte for tværorganisatorisk samarbejde. Uanset definitionen er projekter et valg. Et valg om at gøre en særlig omtanke og planlægningsindsats for at løse den givne udfordring. Omtanken og planlægningsindsatsen kommer til udtryk i en række discipliner, som tilsammen udgør fagområdet projektledelse.

Vigtige værktøjer i projektledelse er

* Estimering af tidsforbrug
* Mennesketyper
* Risikostyring
* Projektplanlægning
* Ressourcestyring
* Økonomistyring
* Leverancestyring
* Porteføljestyring

Kategorier på sider:

Projektmål Tilbud Driftsledelse Risikovurdering Content Management System Bøger Gode råd til lederen Human Resource Management Stress og ledelse Selvledelse Projektledelse Coaching Sådan bliver du en god leder Coaching bøger Ledelse bøger
 
 
 Du er her: Lederkursus - Personlig udvikling Lederkursus - - Hvad er Lederkursus en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.